TË PRIVUARIT.. KUSH JANË ATA?!

26

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Plot nga njerëzit mendojnë se privimi nga pasuria, dhe mos posedimi i makinave dhe i vilave luksoze, është privimi më i rëndë, por çështja nuk është ashtu si mendojnë ata!
I privuar.. është ai, i cili është privuar nga ëmbëlsia e thirrjes së Allahut!
I privuar.. është ai, i cili është privuar nga falja e namazit me xhemat në kohën e vet!
I privuar.. është ai, i cili është privuar nga zgjimi i gjumit për ta falur namazin e sabahut!
I privuar.. është ai, i cili është privuar nga respektimi i prindërve, dhe nga nënshtrimi i urdhrave të tyre, dhe mos bërja e duasë nga ana e tyre për të!
I privuar.. është ai, i cili është privuar nga ëmbëlsia e të qarit nga frika e Allahut!
I privuar.. është ai, i cili është privuar nga leximi i Kuranit dhe meditimi i tij!
I privuar.. është ai, i cili është privuar nga namazi i natës dhe nga të qarit para Allahut!
I privuar.. është ai, i cili largohet nga Xheneti dhe hidhet në Xhehenem!
O Zot! Mos na bën nga të privuarit dhe bëna nga ata që i respektojnë ligjet e Tua!!
Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Get real time updates directly on you device, subscribe now.