Daily Archives

January 9, 2017

TI DHE FËMIJA YT

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngritu dhe falu, se përndryshe do të shkosh në Xhehenem … po thuaj: Eja falu me mua, të…